במחנה אוהל ברוך ד'קארסנא התקיימה הצגה מיוחדת וחינוכית מאוד לתלמידים, כאשר הם ישבו וצפו זמן רב בתכנים חינוכיים רבים, אשר הועברו בצורה חווייתית ומיוחדת • צפו בתמונות מההצגה שתיעד צלם האתר שנכח במקום, במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא נערכים בימים אלו פעילויות רבות לתלמידים לרגל ימי הקיץ • צילום: JDN

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (1)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (2)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (3)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (4)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (5)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (6)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (7)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (8)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (9)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (10)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (11)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (12)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (13)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (14)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (15)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (16)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (17)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (18)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (19)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (20)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (21)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (22)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (23)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (24)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (25)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (26)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (27)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (28)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (29)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (30)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (31)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (32)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (33)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (34)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (35)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (36)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (37)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (38)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (39)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (40)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (41)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (42)

היום הראשון במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא שבהרי הקטסקיל (43)