כרבים מיהודי ארה"ב והגלילות, הגיע גם כ"ק האדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א למנוחה בהרי הקטסקיל • בנאות דשא יצא האדמו"ר לפוש מעמל וטורח כל השנה, ומרגוע נפש לקראת ימי הרחמים והסליחות • צילום: JDN

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (1)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (2)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (3)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (4)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (5)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (6)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (7)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (8)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (9)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (10)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (11)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (12)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (13)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (14)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (15)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (16)

מְנוּחָה שְׁלֵמָה • האדמור מטשערנאוויץ במנוחה בקאנטרי (17)