בשבוע שעבר התקיימה שמחת החומש סעודה לילדי כתה א' בתלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בחיפה בהשתתפות הורי וסבי התלמידים ובראשות הגרא"ש שמרלר ראש ישיבת צאנז וחבר נשיאות מפעל הש"ס, ובעל מח"ס "דברי אליהו", שחילק לילדים את החומש בסיום המעמד • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (1)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (2)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (3)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (4)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (5)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (6)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (7)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (8)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (9)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (10)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (11)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (12)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (13)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (14)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (15)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (16)

חיפה מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דרכי אבות דחסידי צאנז (17)