השבוע (שלישי) התקיימה שמחת הווארט לבתו של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, עב"ג החתן חיים אליעזר ני"ו, בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט"א, השמחה התקיימה כאמור בבית הרבנית הצדקנית ה'אמא של מלכות' תליט"א, בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל החסידים • צילום: שוקי לרר

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (1)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (2)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (3)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (4)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (5)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (6)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (7)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (8)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (9)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (10)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (11)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (12)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (13)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (14)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (15)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (16)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (17)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (18)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (19)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (20)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (21)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (22)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (23)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (24)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (25)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (26)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (27)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (28)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (29)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (30)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (31)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (32)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (33)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (34)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (35)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (36)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (37)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (38)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (39)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (40)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (41)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (42)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (43)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (44)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (45)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (46)

​​​קרית נדבורנה • שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - זידיטשוב • גלריה (47)