לזכרו של מרן גאב"ד ירושלים הגה"ק בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע נידב בנו הרה"ג רבי ישכר בעריש ווייס שליט"א לבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר, פרוכת מיוחדת עם יהלומי סברוסקי לצד גילופים מזהב מיוחדים לכבוד לומדי התורה, הפרוכת נרקמה ע"י מפעל 'המפואר' • צילום: JDN

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (1)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (1)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (2)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (2)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (3)

?

?

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (4)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (5)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (6)

פרוכת חדשה בבית המדרש סאטמאר במנצ'סטר לזכרו של גאבד ירושלים זיע (7)