כ"ק מרן האדמו"ר מפאפא שליט"א במעון קדשו ממנה מורי צדק חדשים לבית ההוראה שבנשיאותו בהשתתפות זקני ונכבדי אנ"ש • צילום: JDN

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (1)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (2)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (3)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (4)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (5)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (6)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (7)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (8)

פאפא מינוי דיינים חדשים לבית ההוראה של חצר הקודש (9)