שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – שומרי החומות

השבוע (שני) השתתפו אדמו"רים ורבנים רבים בשמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א, ונכדה להגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א מרבני העדה החרדית ואב"ד קהילת הרמ"א בבית שמש, עב"ג נין הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע ליברמן שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי טוביה ליברמן שליט"א, חתן הגה"צ רבי דב וייס שליט"א. השמחה התקיימה באודיטוריום העירוני בביתר עילית • צילום: ברוך אוביץ

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (1)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (2)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (3)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (4)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (5)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (6)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (7)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (8)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (9)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (10)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (11)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (12)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (13)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (14)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (15)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (16)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (17)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (18)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (19)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (20)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (21)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (22)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (23)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (24)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (25)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (26)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (27)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (28)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (29)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (30)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (31)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (32)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (33)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (34)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (35)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (36)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (37)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (38)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (39)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (40)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (41)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (42)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (43)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (44)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (45)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (46)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (47)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (48)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (49)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (50)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (51)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (52)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (53)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (54)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (55)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (56)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (57)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (58)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (59)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (60)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (61)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (62)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (64)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (65)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (66)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (67)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (68)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (69)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (70)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (71)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (72)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (73)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (74)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (75)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (76)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (77)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (78)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (79)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (80)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (81)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (85)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (88)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (93)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (97)

5 תגובות

יש לנדבורנה ביתר קהל מכובד שאפו

וואוווו חתונה יפה ומרגשת מאוד! שיהיה בניין עדי עד.
ורק בשמחות!

מדהים לראות את חצר הקודש נדבורנה צומחת ופורחת מיום ליום, עלו והצליחו בדרכו הקדושה של כ"ק מרן אדמו"ר בעל הבאר יעקב זצוק"ל מנדבורנה

וואו גם אני הייתי בחתונה הגדולה בתור תושב ביתר לא כחסיד ובאמת עוד לא ראיתי אף פעם חתונה כל כך מרגשת שככה כל האדמורים לבית נדבורנה ביחד ובשלום פשוט מדהים

הרבי מנדבורנא עלה והצלח אתה הוא עמוד התווך של ביתר

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *