השבוע (שני) השתתפו אדמו"רים ורבנים רבים בשמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א, ונכדה להגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א מרבני העדה החרדית ואב"ד קהילת הרמ"א בבית שמש, עב"ג נין הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע ליברמן שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי טוביה ליברמן שליט"א, חתן הגה"צ רבי דב וייס שליט"א. השמחה התקיימה באודיטוריום העירוני בביתר עילית • צילום: ברוך אוביץ

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (1)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (2)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (3)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (4)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (5)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (6)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (7)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (8)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (9)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (10)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (11)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (12)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (13)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (14)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (15)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (16)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (17)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (18)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (19)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (20)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (21)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (22)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (23)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (24)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (25)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (26)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (27)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (28)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (29)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (30)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (31)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (32)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (33)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (34)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (35)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (36)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (37)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (38)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (39)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (40)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (41)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (42)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (43)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (44)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (45)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (46)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (47)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (48)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (49)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (50)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (51)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (52)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (53)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (54)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (55)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (56)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (57)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (58)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (59)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (60)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (61)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (62)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (64)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (65)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (66)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (67)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (68)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (69)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (70)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (71)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (72)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (73)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (74)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (75)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (76)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (77)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (78)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (79)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (80)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (81)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (85)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (88)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (93)

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות (97)