צפו בביקור היסטורי ומרגש של כ"ק מרן האדמו"ר מביאן שליט"א בבנין לשכת הגאון הרב דוד משה ליברמן שליט"א רבה של קהילת 'שומרי הדת' באנטוורפן. שם נועדו האדמו"ר עם הרב הראשי הגאון רבי דוד משה ליברמן ועימו הגאון רבי יעקב דוד שמאהל שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (1)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (2)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (3)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (4)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (5)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (6)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (7)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (8)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (9)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (10)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (11)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (12)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (13)

אנטוורפן • האדמור מבאיאן בביקור אצל רבה של קהילת 'שומרי הדת' (14)