צפו בגלריה משמחת האירוסין לבת כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א, עב"ג נכד לכ"ק האדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א בן לחתנו הרה"ג רבי אהרן פולק שליט"א ראה"כ טשערנאביל אלעד • צילום: יעקב פוקס

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (1)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (2)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (3)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (4)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (5)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (6)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (7)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (8)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (9)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (10)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (11)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (12)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (13)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (14)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (15)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (16)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (17)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (18)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (19)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (20)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (21)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (22)

וארשתיך לי שמחת האירוסין בחצרות לייפניק - שאץ ויז'ניץ (23)