צפו: גלריה מסעודה שלישית תפילת ערבית והבדלה של האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב שליט"א השוהה בארה"ק. התפילות נערכו בבית מדרשו ברח' חזון איש בבני ברק • צילום: שוקי לרר

אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (1) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (2) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (3) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (4) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (5) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (6) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (7) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (8) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (9) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (10) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (11) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (12) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (13) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (14) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (15) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (16) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (17) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (18) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (19) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (20) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (21) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (22) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (23) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (24) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (25) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (26) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (27) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (28) אלכסנדר ארהב בארץ תמוז עו (29)