במעמד מיוחד ורב רושם, נערכה חגיגת "חנוכת הבית" למקווה טהרה חדש שנבנה בתכלית ההידור והכשרות, במבנה בית חב"ד והמרכז היהודי בשכונת ז'וקובקא שבמוסקבה

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (1)
האירוע נפתח ב"קביעת מזוזה" ע"י רב הקהילה הרב אלכסנדר ברדה שליט"א, בפתח הראשי של המקווה רחב הידיים, שנבנה בשיא היופי וההידור והינו אחד מהמקוואות המפוארים ביותר בעולם.
מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (2)
את החגיגה פיאר בנוכחותו רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר, שעומד גם בראש אימפריית שלושים בתי חב"ד הפזורים בשכונות רבות במוסקבה, ועומדים לימינם של
אלפי יהודי הבירה.
באירוע השתתף גם התורם הנכבד מר אלוג סולושנסקי הי"ו יחד עם בני משפחתו, וכן ידידים רבים, בני הקהילה ושלוחי חב"ד במוסקבה.
מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (3)
לאחר סיור במקום, עלו המשתתפים אל היכל בית הכנסת הגדול לתפילת מנחה, ולסעודת מצווה רבתי לכבוד התורה, לכבודה של החסידות וטהרת ישראל.

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (4)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (5)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (6)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (7)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (8)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (9)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (10)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (11)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (12)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (13)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (14)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (15)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (16)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (17)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (18)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (19)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (20)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (21)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (22)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (23)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (24)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (25)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (26)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (27)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (28)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (29)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (30)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (31)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (32)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (33)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (34)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (35)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (36)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (37)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (38)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (39)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (40)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (41)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (42)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (43)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (44)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (45)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (46)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (47)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (48)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (49)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (50)

מוסקבה מקווה טהרה מהמפוארים בעולם נחנך בעיר • גלריה של טהרה (51)