כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב ששוהה בימים אלו בארה"ק, ערך שבת התאחדות בהיכל בית מדרשו שברחוב חזון איש בבני ברק, ובמוצאי שבת השתתף במעמד 'כבוד התורה' בסיום מסכת ברכות שנלמדו ע"י בני הקהילה בכולל ערב, בסיום המעמד רקד האדמו"ר עם חסידיו • צילום: שוקי לרר

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (1)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (2)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (3)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (4)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (5)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (6)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (7)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (8)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (9)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (10)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (11)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (12)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (13)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (14)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (15)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (16)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (17)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (18)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (19)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (20)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (21)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (22)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (23)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (24)

אלכסנדר ארהב • סיום מסכת ברכות לבני הקהילה במעמד 'כבוד התורה' (25)