השבת התקיימה בבני ברק שבת שבע ברכות לרגל שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א, עב"ג בן הרה"צ רבי דוד רוזנפלד שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב קרלין זצ"ל. צפו בגלריה מסעודת השלישית והבדלה • צילום: בעריש פילמר

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (1)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (2)מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (3)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (4)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (5)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (6)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (7)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (8)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (9)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (10)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (11)

מוצאי שבת שבע ברכות לבת האדמור מספינקא רמת אהרן • צפו (12)