השבוע (ראשון) התקיימה מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש 'בית החסידים' בבני ברק דחסידי אלכסנדר ארה"ב בבני ברק, נדבת הרבני הנגיד רבי מרדכי אברהם אביש אלבוים הי"ו, בראשותו ובהשתתפותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א ששוהה בימים אלו בארה"ק. תהלוכת ספר התורה יצאה ברחובה של עיר מבית הרה"ח רבי אליהו אלבוים הי"ו, לעבר בית המדרש ברחוב חזו"א בבני ברק, את המעמד הנעימה מקהלת 'ברודערס' האחים שפריי עם הבעל מנגן ברוך ויזל, והקלידן שימי סקלאר • צילום: יהודה פרקוביץ

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (1)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (2)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (3)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (4)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (5)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (6)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (7)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (8)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (9)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (10)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (11)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (12)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (13)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (14)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (15)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (16)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (17)

‏‏הכנסת סת לבית המדרש 'בית החסידים' דאלכסנדר ארהב בבני ברק • גלריה (18)