צפו בשמחת האירוסין לנכדו של הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, בן לחתנו הרב מאיר בן שבת שליט"א, עב"ג בת הרב מימון בן ישי שליט"א ראש הכוללים 'ברכת אליעזר', בשמחה השתתפו רבנים רבים ובינהיים הרב בניהו שמואלי, הרב יעקב שכנזי, הרב אברהם קריספין, הרב משה פרץ רב מושב ניר עקיבא, הרב שפירא, הרב עובדיה יוסף ראש ישיבת 'אהל יוסף', הרב יחזקאל מוצפי ראש ארגון טהרת הבית, והרב חיים אקרמן • גלריה

שמחת אירוסי נכד רבה של ירושלים הגרשמ עמאר (1)

שמחת אירוסי נכד רבה של ירושלים הגרשמ עמאר (2)

שמחת אירוסי נכד רבה של ירושלים הגרשמ עמאר (3)

שמחת אירוסי נכד רבה של ירושלים הגרשמ עמאר (4)

שמחת אירוסי נכד רבה של ירושלים הגרשמ עמאר (5)