כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א שהגיע בשבוע שעבר לביקור בזק במנצ'סטר ביקר בבית הגאון רבי אשר יעקב ווסטהיים שליט"א רבה של העיר מנצ'סטר שבבריטניה, השניים שתו לחיים ובירכו זה את זה, שוחחו באריכות בעניינים העומדים על הפרק ונפרדו בידידות • צילום: שוקי לרר

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר בביקור בבית הגראי ווסטהיים (1)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר בביקור בבית הגראי ווסטהיים (2)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר בביקור בבית הגראי ווסטהיים (3)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר בביקור בבית הגראי ווסטהיים (4)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר בביקור בבית הגראי ווסטהיים (5)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר בביקור בבית הגראי ווסטהיים (6)