כ"ק האדמו"ר המקובל רבי אבנר עפג'ין שליט"א ראש ישיבת 'בית הלוי' ומוסדות 'אמת ושלום' בראש העין הגיע לפני שעה קלה לתפילה בקברה של רחל אמנו ע"ה בבית לחם. לבקשת הנהלת מוסדות רחל אמנו שמפעילה כולל אברכים בקבר רחל אמנו בכל ימות השנה במשמרות סביב השעון העתיר בתפילה להצלחת תורמי המוסדות • צילום: דוברות מוסדות 'רחל אמנו'.

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (1)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (2)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (3)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (4)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (5)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (6)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (7)

האדמור רבי אבנר עפג'ין מראש העין בתפילה בקבר רחל אמנו (8)