כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א הגיע בשבוע שעבר (חמישי) לעיה"ת אלעד יצ"ו לביקור אצל אחיו כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א להזמינו לשמחת נישואי בנו שתערך אי"ה ביום שלישי י"ט אב הבעל"ט באודיטוריום העירוני 'רמת אלחנן' בבני ברק, האחים האדמו"רים שוחחו באריכות בענינא דיומא, לאחמ"כ שתו לחיים ובירכו בברכות לרוב. לאחר הביקור התפללו האחים האדמו"רים יחדיו את תפילת מעריב בהיכל ביהמ"ד הגדול "באר יעקב" נדבורנה אלעד • צילום: רפאל מורפורגו

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (1)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (2)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (3)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (4)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (5)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (6)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (7)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (8)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (9)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (10)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (11)

הזמנא מילתא היא • האדמור מנדבורנה ירושלים הזמין את אחיו האדמור מנדבורנה אלעד לשמחת נישואי בנו (12)