חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א הגיע אתמול בשעות אחה"צ בעיצומו של צום י"ז בתמוז (נדחה) לתפילה בדמעות שליש בקברה של רחל אמנו בבית לחם • צילום: מוסדות רחל אמנו

בעיצומו של צום • מרן הגרש בעדני קונן בקברה של אמא רחל ע''ה (1)

בעיצומו של צום • מרן הגרש בעדני קונן בקברה של אמא רחל ע''ה (2)

בעיצומו של צום • מרן הגרש בעדני קונן בקברה של אמא רחל ע''ה (3)

בעיצומו של צום • מרן הגרש בעדני קונן בקברה של אמא רחל ע''ה (4)