כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א, ערך במוצאי שב"ק (פר' פנחס) את שולחנו הטהור בשילוב סעודת מלווה מלכה לרגל הילולת אביו כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק רבי חיים מאיר יחיאל שפירא זצוק"ל גאב"ד נאראל, בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י 4 בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל רב • צילום: שוקי לרר

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (1)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (2)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (3)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (4)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (5)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (6)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (7)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (8)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (9)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (10)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (11)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (12)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (13)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (14)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (15)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (16)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (17)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (18)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (19)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (20)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (21)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (22)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (23)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (24)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (25)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (26)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (27)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (28)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (29)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (30)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (31)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (32)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (33)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (34)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (35)

נאראל טיש דיומא דהילולא של האדמור גאבד זצוקל (36)