מאות ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו במעמדים המיוחדים בחצר הקודש לוצק בראשותו ובהשתתפותו של כ"ק האדמו"ר מלויצק שליט"א ומשפחות הנגידים הי"ו • צפו בתמונות מרהיבות של מעמד הכנסת ספר התורה וחנוכת ארון הקודש המפואר והנברשת המפוארת, הריהוט החדש המהודר והמפואר בבית המדרש דחסידי לוצק בעיר ביתר עילית.


לויצק הכנסת ס''ת ביתר (1) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (2) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (3) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (4) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (5) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (6) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (7) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (8) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (9) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (10) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (11) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (12) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (13) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (14) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (15) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (16) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (17) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (18) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (19) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (20) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (21) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (22) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (23) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (24) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (25) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (26) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (27) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (28) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (29) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (30) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (31) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (32) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (33) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (34) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (35) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (36) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (37) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (38) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (39) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (40) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (41) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (42) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (43) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (44) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (45) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (46) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (47) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (48) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (49) לויצק הכנסת ס''ת ביתר (50)