ברוב פאר והדר נערכה השבוע מסיבת חומש לילדי כיתת מכינה בתלמוד תורה "החדש" בירושלים. את המשא המרכזי נשא הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א, אשר עמד בדבריו על שמירת ההתערבות מהכנסת תכנים חיצוניים: "רוצים לחתור לחינוך של בני ישראל. אל תגעו במשיחי." בסיום דבריו חילק לחתני המסיבה את החומש החדש ובירכם שיגדלו לגאון ולתפארת כמו כן בירך את המנהל הרב אהרן רפאלי שליט"א על ההשקעה והמסירות בחינוך התלמידים .בסיום נערכה לראשונה הצגה מוחשית מאת ילדי השמחה על הקרבת קרבן חטאת, עם המחשה של העבירה בהטיית הנר וקריאה לאורו בשולחן שבת .כהנים בעבודתם, לויים בדוכנם וישראל במעמדם. ההורים וכל המשתתפים יצאו בהרגשה עילאית והודו לכל הצוות הנפלא על כל ההשקעה הרוחנית בילדיהם. צילום: יעקב כהן


תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (1) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (2) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (3) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (4) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (5) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (6) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (7) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (8) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (9) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (10) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (11) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (12) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (13) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (14) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (15) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (16) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (17) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (18) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (19) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (20) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (21) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (22) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (23) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (24) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (25) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (26) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (27) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (28) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (29) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (30) תת החדש ירושלים עם הגאון עזריאל אויערבאך (31)