ברוך שהחיינו "והגיענו"! ביום שלישי פר' חוקת נערך הדינר המפואר "הגיענו" לטובת ארגון "רידזשענאל ביקור חולים" במסגרת 'הילל-א-טאן' התומכים ומסייעים לילדים מיוחדים. לאור הכרת הטוב נערך ערב מיוחד ומפואר לגיבורי החיל אשר תרמו סכומים הגונים לטובת פעילות הקודש של הארגון. האירוע נערך במלון שרתון המפואר באיזור שבין קרית יואל למונסי. את הערב הנעימו מקהלת 'אידיש נחת לייוו' עם ר' משה קרויס נ"י בליווי תזמורתו של ר' נפתלי משה שניטצלער נ"י. קטעי שירה מיוחדים מלווים בהסברים עם מלך המלחינים ר' יוסי גרין נ"י. קטעי שירה מרגשים ולבביים עם הבעל מנגן ר' שמעי ענגעל נ"י. וקטעי שירה עם בעלי המשמחים ר' וועלוול פעלדמאן נ"י ור' וועלוול שמעלצער נ"י.

0042

0043

0046

0048

0059

0062

0063

0065

0080

0092

0093

0098

00113

00116

00130

00131

00140

00161

00166

00174

00177

00179

00182

00205

00206

00208

00213

00222
00224

00251

00265

00281

00282

00285

00287

00289

00292

00300

00305

00308

00311

00318

00320

00323

00330

00332

00335

00341

00366

00368

00389

00390

00392

00393

00394

00398

00404

00405

00409

00413

00418

00425

00431

00433

00436

00441