אמש התקיימה סעודת הילולא מרכזית בבית המדרש דחסידי שטפנשט לרגל יומא דהילולא קדישא של כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי"ע במלאות פ"ג שנים לפטירתו • צילום: שוקי לרר

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (1)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (2)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (3)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (4)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (5)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (6)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (7)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (8)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (9)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (10)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (11)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (12)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (13)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (14)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (15)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (16)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (17)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (18)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (19)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (20)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (21)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (22)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (23)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (24)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (25)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (26)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (27)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (28)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (29)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (30)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (31)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (32)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (33)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (34)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (35)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (36)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (37)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (38)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (39)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (40)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (41)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (43)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (44)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (45)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (46)

סעודת ההילולא המרכזית בביהמ''ד דחסידי שטפנשט • צפו (47)