בהשתתפות אדמו"רים ורבנים התקיים השבוע שמחת השבע ברכות לנכדת גאב"ד בודאפעסט הגה"צ רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א, בהיכל בית מדרשו בביתר עילית בשילוב סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים שנלמדו ע"י תלמידי קהילתו בעיר • צילום: הרב ברוך אוביץ

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאבד בודאפעסט (1)

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאבד בודאפעסט (2)

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאבד בודאפעסט (3)

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאבד בודאפעסט (4)

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאבד בודאפעסט (5)

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאבד בודאפעסט (6)