בשבוע שעבר (חמישי) התקיימה מעמד 'חלוקת פרסים ותעודות' שע"י חברת 'ותלמודו בידו' בתלמוד תורה "קדושת לוי" ע"ש ולזכרו של בעל 'הקדושת לוי' הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, צלם האתר יהודה פרקוביץ שנכח במקום תיעד גלריה מרהיבה במעמד כתוצאה שהילדים סיימו מאות דפי גמרא ועשרות מסכתות • צילום: יהודה פרקוביץ

ביום חמישי ט"ו תמוז יומא דהילולא של בעל ה"אור החיים" הק' זיע"א התקיימה בתלמוד תורה "קדושת לוי" בית שמש מעמד "חלוקת פרסים ותעודות השנתית" ברוב פאר והדר לתלמידי הת"ת שהשקיעו במשך כל השנה כל מרצם וכוחם בבחינות על מאות דפי גמרא ומאות מסכתות ופרקי משניות ונבחנו על הנלמד בכדי לאוקמא תלמודא בידיהו אצל הבוחנים החשובים שליט"א.

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (1)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (2)

כשהגיעו התלמידים לאולם "בית גדליה" התפעלו מרוב פאר והדר שהושקע על ידי ההנהלה בהכנת המעמד כראוי לכבוד התורה ולומדיה, בהתחלת המעמד הנעימו תלמידי כתה ח' את המעמד בשירים ערבים בחשיבות לימוד התורה ע"י תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא לאחמ"כ הצטרפו כל התלמידים לשירה בניצוחו של המלמד החשוב הרב יהודה הרשקוביץ הי"ו.
הנחה את המעמד בטוב טעם ודעת מלמד כתה ח' ובוחן בת"ת הרה"ג הרב שמשון שטיין שליט"א שהרחיב בענין גודל חשיבות לימוד התורה דווקא כשקשה ובזמנים מיוחדים וריתק את התלמידים בנואם שיח, אחריו נשא דברים הבוחן החשוב הרה"ג ר' ישראל מאיר לובצקי שליט"א שקישר באופן מיוחד בין פרשת השבוע לגודל חשיבות של לימוד ושינון לימוד ישן בע"פ וסיפר מגדולי ישראל שעמלו וחזרו הרבה על תלמודם וציטט מגדולי ישראל שאמרו שגדול אינו נהיה מי שלומד אלא מי שחוזר על תלמודו, וסיים בברכה לתלמידים שימשיכו ללמוד ולשנן עוד מסכתות ויאמרו עליהם אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
במעמד גדול זה נתכבדו שנים מהתלמידים שזכו להיבחן על מסכתות שלמות בע"פ לסיימם ברבים, התלמידים כובדו במיני מתיקה כיאות.

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (3)

משא המרכזי לכבוד התלמידים נשא פה מפיק מרגליות נואם בחסד עליון בעל ה'מעדני אשר' הרה"ג רבי אשר שוורץ שליט"א שנשא דברים נעלים ביותר בגודל מעלת לימוד התורה, כמו"כ ציטט עובדות מבעל ההילולא ה"אור החיים" הקדוש זיע"א במעלת וגודל חשיבות לימוד התורה הק', וכן מה שכתב בפרשת ביכורים אילו היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טיב התורה היו משתגעין ומתלהטין אחריה.

בחלוקת הפרסים נתכבד המנהל הרה"ח רבי יחיאל אדלר הי"ו את כרטיסי הספר-מתנה מוטענים בסכומים נאים כל אחד לפי הכמות שנבחן.
את התעודות המדהימות כל עין חילק הבוחן הרה"ג רבי ישראל מאיר לובצקי שליט"א, בסיום המעמד יצאו התלמידים בשמחה וטוב לבב בשירות ותשבחות לבורא כל העולמים, וכאן המקום להודות למזכיר החשוב הרב ישראל ליסיצין שליט"א שהשקיע כל מרצו וכוחו בהכנת המעמד.

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (4)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (5)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (6)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (7)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (8)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (9)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (10)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (11)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (12)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (13)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (14)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (15)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (16)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (17)

וְתַּלֶמוּדוֹ בְּיָדוֹ • מעמד חלוקת תעודות ופרסים בתלמוד תורה 'קדושת לוי' בבית שמש (18)