ב"ה קוידינוב גדלה ומתפתחת בתאוצה רבה בניצוחו ובהכוונתו של כ"ק אד"ש שמנווט בעינא פקיחא ובתבונה רבה