לרגל יומא דהילולא קדישא של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל מגדולי הפוסקים הספרדים, מסר אחיו בעמח"ס 'שמחה לאיש' הגאון רבי יצחק אבא שאול שליט"א שיעור לטו"נ בהיכל ישיבת 'מעיין גנים', בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול ראש ישיבת 'אור לציון' עלה לקברו בבית החיים סנהדריה בירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ

עוד בנושא:

• בישיבת 'אור לציון' בירושלים התכנסו לקראת יום הילולת בעל ה'אור לציון' • גלריה

ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (1) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (2) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (3) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (4) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (5) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (6) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (7) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (8) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (9) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (10) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (11) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (12) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (13) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (14) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (15) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (16) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (17) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (18) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (19) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (20) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (21) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (22) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (23) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (24) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (25) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (26) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (27) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (28) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (29) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (30) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (31) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (32) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (33) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (34) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (35) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (36) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (37) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (38) ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוקל תלמידיו עלו לציונו • גלריה (39)