את המעמד פתח משגיח הישיבה הרה"ג ר' אהרן בן ציון אנגלארד שליט"א שהנחה את המעמד ברוב כישרון. בדבריו עמד על עיקרי מבצע "ושננתם" שהתחיל מראשית השנה, כשהוא מסבר את אזני הנוכחים להבין איזו השקעה אדירה השקיעו הבחורים כדי להגיע עד הלום, תוך שהוא מפרט את שלבי תכנית "ושננתם" שתוכננה היטב בצורה שתביא לתוצאה המשמחת של בחורים צעירים שמסכת גיטין שגורה על פיהם.

מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (18)

בסיום המסכת כובדו שני בחורים שהצטיינו במיוחד במסגרת המבצע, הבה"ח משה ברזסקי נ"י והבה"ח יוסף פלדמן נ"י. דברי התעוררות מרגשים נשא הבה"ח משה ברזסקי כשהוא מודה בדבריו לצוות הישיבה ולעומדים בראשה.

דברי ברכה נשא ראש הישיבה הרה"ג ר' מנחם נתן קעניג שליט"א שהרחיב בדבריו על שמו של המעמד "כבוד התורה", כשהוא מסביר בטוב טעם איך שהכבוד שנותנים ללומדי התורה, זהו כבודה של התורה בעצמה. בדבריו עמד ראש הישיבה שליט"א על נחיצות שיתוף הפעולה מצד ההורים להצלחת התלמידים.

את דבר המעמד נשא הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א שפתח את דבריו בדברי הזוהר הק' על הפרשה שמדבר במעלת לומדי התורה, והאריך במעלה זו של לומדי התורה שהם עצמם נהפכים למהות של תורה, ולכן כשמכבדים אותם, מכבדים את התורה בעצמה. במעמד זה התכנסנו כדי לכבד את התורה, לכבד כל בחור שלמד וחזר על מסכת גיטין, לכבד כל בחור שמקבל עליו עול תורה מתוך יראת שמים. כי אמנם השלימות של ההתכללות בתורה, היא רק אצל הצדיקי אמת, אבל גם כל אחד ואחד ככל שמתייגע בלימוד התורה, בלימוד לשמה, ובלימוד על מנת לקיים, כן הוא זוכה להפוך ולהיות תורה ממש.

מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (9)

בסיום הדברים העלה על נס את העובדה הנפלאה שגם בתוך כל החושך והבלבול השוררים כיום בעולם, עדיין קיימים בחורים שלומדים תורה, ורק תורה, וכמו שהתנבא הנביא: "עוד אושיבך באהלים כימי מועד", ופירש רש"י: "אעמיד מתוכך תלמידים עוסקים בתורה, כימי מועד הראשון שהיה יעקב איש תם יושב אוהלים". ואמנם המשך לימוד התורה תלוי רק במסירות נפש של ההורים, כי אמנם כל הקיום של התורה בעם ישראל עד היום הזה, הוא רק בזכות מסירות הנפש של כל הדורות שמסרו את נפשם בשביל שהבנים ימשיכו בלימוד התורה. ויחד עם מסירות הנפש, כשמתבוננים בגודל הזכות של שליחת הבן ללמוד תורה, לעסוק בתורה הק' שכל הבריאה כולה נבראה בשבילה, הלא הלב מתמלא בשמחה עד אין שיעור.

בסיום נאומו של הגה"צ הרב שליט"א, פרצו הנוכחים בשיר וזמרה ובריקודים לכבודה של תורה, בליווי תזמורת ומקהלת ילדי התלמוד תורה "מגן אבות".

מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (15)

את דבר ההורים הביא הר"ר בנימין סופר הי"ו שהודה נרגשות בשם ההורים לצוות הישיבה, ולאחר מכן נשמעה שיחת חיזוק מיוחדת מפי ה"מגיד מישרים" הרה"ג ר' שלמה מילר שליט"א שסחף את הציבור בדיבוריו הכובשים. לסיום הביא מנכ"ל המוסדות הק' הר"ר חיים שלום קעניג הי"ו את דבר ההנהלה.

רגע מרגש במיוחד היה כשכל התלמידים עברו בסך יחד עם אבותיהם לקבלת תעודות מהודרות ומלגות מידיו של מורנו הרב הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, לקול צלילי התזמורת והתרגשות הקהל. לאחר חלוקת התעודות חתם המג"ש הרה"ג ר' צבי טייכנר הי"ו את המעמד המרומם, כשהקהל כולו יוצא בתחושת התעלות וקבלת עול תורה בשמחה.

מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (1) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (2) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (3) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (4) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (5) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (6) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (7) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (8) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (9) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (10) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (11) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (12) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (13) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (14) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (15) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (16) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (17) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (18) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (19) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (20) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (21) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (22) מעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב צפת, בנשיאות הגהצ רבי אלעזר מרדכי קעניג (23)