לרגל יומא דהילולא (כ"ב בתמוז) של הרה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל עלו בשבוע שעבר (חמישי) חסידי ברסלב לציונו הקדוש בחלקת ברסלב בהר הזיתים • צילום: ברסלב נייעס

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (1)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (2)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (3)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (4)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (5)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (6)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (7)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (8)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (9)

הר הזיתים חסידי ברסלב בציון הרהצ רבי לוי יצחק בנדר ביומא דהילולא (10)