הערב התקיים במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מעמד הסיום על מסכת הוריות שנלמד בכולל פוניבז' בשיעורו של הגר"א גרבוז. במעמד השתתפו מאות מאברכי הכולל וכן מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין. במעמד המיוחד של הסיום בבית מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן השתתפו מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין, נשיא ישיבת פוניבז הגר"א כהנמן ומגיד השיעור הגר"א גרבוז. מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן נשא דברים במעמד. מרן שליט"א דיבר על העניין שעושים סיום וביאר המילים "ונהיה כולנו יודעי שמך". בתחילת דבריו בירך את משתתפי המעמד ואת אברכי הכולל. מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין בירך את משתתפי המעמד שיזכו שכל הברכות שבירך מרן שליט"א יתקיימו • צילום: שוקי לרר

סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (1) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (2) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (3) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (4) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (5) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (6) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (7) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (8) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (9) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (10) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (11) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (12) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (13) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (14) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (15) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (16) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (17) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (18) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (19) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (20) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (21) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (22) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (23) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (24) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (25) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (26) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (27) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (28) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (29) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (30) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (31) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (32) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (33) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (34) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (35) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (36) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (37) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (38) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (39) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (40) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (41) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (42) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (43) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (44) סיום בבית הרב שטיינמן עם מרנן הרבנים כהנמן גרבוז אדלשטיין (45)