צפו בתמונות מכ"ק האדמו"ר מתולעת יעקב שליט"א במלוה מלכה בקאנטרי בניו יורק בשילוב סעודת הילולא של הרה"ק בעל העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע • צילום: JDN

האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (1) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (2) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (3) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (4) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (5) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (6) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (7) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (8) האדמור מתולעת יעקב מלווה מלכה תמוז עו בקאנטרי (9)