בשבוע שעבר (רביעי) ערך כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא לזקינו הרה"ק רבי שלמה מקרלין הי''ד - זיע"א, בהיכל הטישים 'היכל קדיש' בשכונת בית ישראל בירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (1)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (2)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (3)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (4)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (5)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (6)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (7)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (8)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (9)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (10)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (11)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (12)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (13)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (14)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (15)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (16)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (17)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (18)

פינסק קרלין האדמור ערך את שוהט ביומ''ד לזקינו רבי שלמה מקרלין הי''ד - זי''ע (19)