בימים אלו, פועלים מספרים 'קעמפים' - מחנות קיץ לתלמידי בתי החינוך ברוסיה, המחולקים לפי רמות וגילאים שונים, ביוזמת רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר שליט"א, למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל במוסקבה בפרט וברוסיה בכלל • צילום: נתן לזובניקו

בראש מחנות הקיץ עומד צוות מסור של מנהלים ומדריכים, בוגרי הישיבות הקדושות במוסקבה, והם מופעלים בקריות החינוך השונות של מוסדות חינוך חב"ד במוסקבה.
לרגל שנת "הקהל את העם", נערך מעמד אחדות עוצמתי של מחנות 'גן ישראל' במוסקבה, בלימוד ותפילה משותפת של משתתפי מחנות הקיץ.
לקריית "גן ישראל – איסטרה" הגיעה מחנה 'צעירי השלוחים' ל'יום הקהל', שהדגיש וביטא את האחדות בין כל ילדי ישראל, כרצונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע מייסד "גן ישראל" בכל קצווי תבל.
המעמד נפתח כנהוג ב'מסדר' משותף, כשהילדים חזרו את שנים עשר הפסוקים, המשיכו בתפילות ובשירים חסידיים ושירי ערגה לזירוז הגאולה וביאת המשיח.
הנהלת מחנות הקיץ ביקשה להודות לר' יוסף יצחק ליפסקר ולר' משה עלקין, על מסירותם למען הצלחת מחנות 'גן ישראל' במוסקבה.

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (1)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (2)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (3)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (4)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (7)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (8)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (9)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (10)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (11)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (12)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (13)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (14)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (15)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (16)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (17)

משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (18)משתתפי מחנות הקיץ של גן ישראל במוסקבה התאחדו ללימוד ותפילה משותפת (19)