תלמידי ישיבת "נועם התורה" בעיר התורה והחסידות בני ברק שהו בשבת האחרונה לשבת התאחדות וחיזוק ביישוב החרדי "תל ציון" שבצפון ירושלים בראשות צוות רבני הישיבה שליט"א.

תלמידי ישיבת "נועם התורה" החסידית השוכנת בבני ברק, שהו לשבת של התאחדות והתעלות רוחנית ביישוב תל ציון בראשות צוות רמ"י הישיבה שליט"א.

בהנהלת הישיבה הוחלט על השבת המיוחדת כהכנה ראויה לקראת עמידתם של הבחורים בכור המבחן אצל גדולי ישראל במסגרת מבצע "קנין תורה" על כל מסכת בבא מציעא גפ"ת שנלמדה בעיון במהלך השנה האחרונה בישיבה.

בשבת זכו הבחורים להתעלות רוחנית של ממש כשהסעודות מתנהלות ביד רמה על ידי המנהל הרוחני הרה"צ ר אהרן קאפף שליט"א בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצוק"ל ורמ"י הישיבה הגה"ח שליט"א ה"ה הרב יעקב לבקוביץ, הרב מרדכי קלאר והרב שמואל דוד לייזער, שרוממו את הבחורים טפח מעל הקרקע ועודדו אותם לחזור ולשנן את דפי המסכת עוד ועוד ובכך להגיע לידיעת התורה עד שיהיה כמונח בקופסא ממש.

ישיבת 'נועם התורה' בבני ברק שבראשה עומד הדיין הגאון הרב מנחם מנדל שפרן שליט"א חוגגת בימים אלו חצי יובל להיווסדה, קנתה לעצמה שם של כבוד בכותל המזרח של הישיבות החסידיות בארץ ישראל, ידועה ומפורסמת ושמה יצא למרחוק כישיבה המשלבת תורה וחסידות ברמה הגבוהה ביותר.

בנוסף על סדרי הישיבה הקבועים בלימוד בעיון במסכתות הש"ס, זוכים התלמידים למנה רוחנית גדושה על ידי שיעורים המועברים ע"י רמ"י ומשגיחי הישיבה הרב מרדכי ברנשטיין והרב אפרים רובינשטיין תמידים כסדרם בספרי היסוד של החסידות וספרי לומדות, מתובלים בפרפראות על פרשיות השבוע וענייני הזמן.

1-IMG_2336 1-IMG_2337