צפו ב'וואך נאכט' לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב ביתר שליט"א, בן לחתנו הרב מנחם מנדל בידרמן שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א, שהיה בהיכל בית המדרש סטאניסלאב ברחוב מעלות התפילה בביתר עילית • גלריה

וואך נאכט לנכד האדמורים מסטאניסלאב - לעלוב ניקלשבורג • גלריה (1)

וואך נאכט לנכד האדמורים מסטאניסלאב - לעלוב ניקלשבורג • גלריה (1)

וואך נאכט לנכד האדמורים מסטאניסלאב - לעלוב ניקלשבורג • גלריה (2)

וואך נאכט לנכד האדמורים מסטאניסלאב - לעלוב ניקלשבורג • גלריה (2)