כ"ק מרן גאב"ד מאקאווא שליט"א שנמצא בימים אלו למנוחה בעיה"ק ירושלים אצל אחד מחסידיו, הגיע אתמול (שלישי) לביקור אצל כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, השניים נועדו יחדיו ושוחחו זמן רב ביחידות, שתו לחיים ובירכו זה את זה ונפרדו לשלום, וביציאתו ליווה אותו האדמו"ר מקאפיטשניץ • צילום: שלוימי טריכטר

שיח קודש • גאבד מאקאווא בביקור אצל האדמור מקאפיטשניץ (1)

שיח קודש • גאבד מאקאווא בביקור אצל האדמור מקאפיטשניץ (2)