צפו בגלריית תמונות מהגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל ראש ישיבת אור אלחנן שנלב"ע אתמול יחד עם מרנן גדולי ישראל שליט"א

IMG_0354

IMG_0355

IMG_0365

IMG_0366

IMG_0367

IMG_0368

image2

IMG_0350

IMG_0351

IMG_0352
חדש (1)

חדש
הגרמ חדש ראש ישיבת אור אלחנן והגרא חדש משגיח ישיבת מיר עם הגרמ דייטש אבד רמת שלמה

הגרמ חדש רי אור אלחנן ואחיו הגרא חדש משגיח ישיבת מיר עם הגרמ דייטש אבד רמת שלמה