צפו במראות חייו של הרבני הגאון החסיד המהולל והמפואר, מראשוני המלמדים בת"ת במעון קדשו של כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע בתל אביב, ומחנכו של להבדלח"ט כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, ראש הכולל בביה"ת של כ"ק מרן זי"ע בתל אביב מזה כיובל שנים, מהיושבים ראשונה במלכות בית בעלזא, מוה"ר אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זצ"ל, בן הגה"צ רבי אברהם זצ"ל, רב ור"מ בפאפא, וחתן הרה"צ רבי שלום הורוביץ זצ"ל מקשאנוב, תלמיד מובהק להרה"ק בעל ה'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל • צילומים: ארכיון הרב מרדכי זאב שוומנפלד, מרדכי גליק וא.מ.ש.

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (1)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (2)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (3)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (4)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (5)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (6)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (7)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (8)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (9)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (10)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (11)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (12)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (13)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (14)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (15)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (16)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (17)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (18)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (19)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (20)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (21)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (22)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (23)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (24)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (25)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (26)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (27)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (28)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (29)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (30)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (31)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (32)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (33)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (34)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (35)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (36)

מראות חייו של הגהח רבי אלטר יעקב אליעזר דירנפלד זל • גלריה (37)