אולי מישהו יודע, הוא בערגער כהן? ומאיפה, פולין גליציה אוקראינה או הונגריה?