כ"ק מרנן ורבנן האדמו"רים מויז'ניץ, ראחמסטריווקא וסלאנים שליט"א שהגיעו במיוחד לביקור בזק להשתתף בכינוס החירום שנערך בלונדון תחת הכותרת "מעמד הצלת ילדי סטמפורד היל משמד". הכינוס נערך בראשותם של כ"ק האדמו"רים מויז'ניץ, רחמסטריווקא וסלאנים שליט"א, שהגיעו במיוחד ללונדון. במהלך הכינוס, נשאו הרבנים דברים חריפים וקראו לציבור "להיחלץ חושים לטובת המערכה להצלת הילדים שיצאו לתרבות רעה, בסיום הכינוס חתם גאב"ד לונדון הרב פאדווא שליט"א על הו"ק ואחריו חתמו מאות מהמשתתפים על הוראות קבע. מוקדם יותר, בשעות אחר הצהריים, ביקרו האדמו"רים יחד במשותף בבתי משפחות אנגלנדר, פלדמן, לעוו, גראס, בערגער, אקסלר, ריינער וגליק והצליחו לגייס סכומי כסף גדולים • צילום: BML • ארכיון אחה"מ

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (1)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (2)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (3)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (4)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (5)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (6)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (7)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (8)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (9)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (10)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (11)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (12)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (13)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (14)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (15)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (16)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (17)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (18)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (19)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (20)

האדמורים במגבית בלונדון למען 'הצלת ילדי סטמפורד היל משמד' (21)