לרגל יום ההילולא של האר"י ז"ל הגיע כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א עם חסידיו לתפילה בביה"ח העתיק בצפת ולאחר מכן ערך האדמו"ר את שולחן ההילולא בהשתתפות בנו הרה"צ רבי ישראל יצחק סאפרין בעיר העתיקה של צפת • צילום אלימלך גרסטל


IMG_9338

IMG_9344

IMG_9345

בביהח העתיק בצפת מלווה ב...............

בהשטחות

בטיש עם בנו הרהצ רבי ישראל יצחק סאפרין

בקריאת קויטל על הציון

בתפילה על הציון