אמש הגיעו נערי המדרשיות של תנועת אל המעיין העומדים לפני כניסתם אל היכלי הישיבות הקדושות בזמן אלול למעונם של גדולי ישראל להתברך מפיהם.

אל הנערים נלוו מנכ"ל אל המעיין הרב משה אילוז וראשי אחינו העובדים בשיתוף פעולה בליווי תלמידי המדרשיות אל היכלי הישיבות.
תחילה ביקרו התלמידים אצל הגראי"ל שטיינמן שחיזקם ועודדם ובירך את הפעילות הברוכה של אל המעיין בחיזוק וקירוב הנוער ברחבי הארץ.
הגראי"ל התרגש מאד אל מול מראה עיניו והתבטא בפניהם אשריכם שאתם מקדשים שם שמיים. לאחר מכן עלו התלמידים למעונו של הגר"ש בעדני שליט"א לשם אף הגיע הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שציין בפני הגר"ש "אל המעיין עושים פעילות קודש" כשהגר"ש משיב "זוכים הם להפיץ את אור התורה" הגר"ש בעדני חיזק את הנערים ואמר "אשריכם שאתם נכנסים לישיבות, עיקר החיים זה שבתי בבית ה" ועודד את התלמידים ללמוד ביגיעת התורה שע"י זה מתגברים על כל הנסיונות.

אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (1) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (2) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (3) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (4) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (5) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (6) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (7) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (8) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (9) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (10) אל המעיין אצל הגראיל שטיינמן והגרש בעדני (11)