שר התורה מרן הגר״ח קנייבסקי שליט"א מקונן על חורבן הבית, וקורא במגילת איכה יחד עם באי ביתו בבית המדרש לדרמן בבני ברק • צילום: שוקי לרר

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (1)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (2)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (3)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (4)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (5)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (6)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (7)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (8)

קוּמִי רֹנִּי בַלַּיְלָה • שר התורה הגרח קנייבסקי באמירת הקינות בליל תשעה באב   (9)