ליל ט' באב: יחד עם רבבות אלפי ישראל, התיישב זקן המשגיחים מרן הגה''צ רבי דב יפה שליט''א, לאמירת הקינות ולנהי וקינה על אודות חורבן ירושלים וגלות ישראל • רבים באו לחזות את אבילתו וצערו הרב כאשר מתאבל הוא מרה ובוכה ומצטער בצער השכינה • ויהי נועם נשבת במוצאי שבת • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (1)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (2)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (3)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (4)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (5)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (6)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (7)

הַבִּיטָה לְמִי עוֹלַלְתָּ כֹּה • זקן המשגיחים מתאבל על חורבן הבית (8)