במרכז המסע התקיים מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לזכר נשמת מחולל הפלאות הרה"ק מקערעסטיר זי"ע שנערכה במסגרת סעודת מלווה מלכה רבתי בבית הרה"ק בקערעסטיר זי''ע, והשתטחות על ציון הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא שבאוקריינה.

כ”ק מהאדמו”ר מנדבורנה אלעד שליט”א יצא בסוף שבוע שעבר בראשות קהל חסידיו למסע תפילות מיוחד בסימן "רב להושיע" שבמהלכה פקדו את קברי הצדיקים בהונגריה ואוקריינה.

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (8)

במרכז המסע עמד השבת לסדר "ואלה מסעי בני ישראל" בעיירת קערעסטיר שבהונגריה, ובמוצש"ק התקיים מעמד נשגב של התחלת כתיבת ספר תורה לזכר נשמת הצדיק המפורסם הנודע למשגב בכל קצווי ארץ , מופת הדור ומחולל הפלאות הרה"ק ר' ישעי' מקערעסטיר זי"ע לזכות צרכי בני ישראל המרובים לרפואות וישועות והצלחות וכל מילי דמיטב, שנערכה במסגרת סעודת המלווה מלכה רבתי סעודתא דדוד מלכא משיחא בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, שהתקיים במקום המסוגל בביתו נאווה קודש של הרה"ק מקערעסטיר כידוע שהתבטא הרה"ק לפני פטירתו שאם יבואו לביתו יוושעו כמו שהיה בימי חייו.
למחרת עלה כ"ק האדמו"ר שליט"א עם קהל החסידים להשתטחות ואמירת כל ספר התהילים על ציונו הקדוש של הרה"ק מקרעסטיר זי"ע לפעול ישועות נשגבות לכלל ולפרט.
בהמשך המסע הגיעה הפמליה לעיירת בישטנא שבאוקריינה שם מקום מנוחת הסבא קדישא ראש השושלת הרה"ק רבי מרדכי בעל ה'מאמר מרדכי' מנדבורנה זי"ע להשתטח על ציונו הקדוש בימים המסוגלים תשעת הימים, יצויין שמשתתפי המסע שבו עמוסים ברגשי קודש שלבטח יישארו עוד חרוטים בלבבם עוד ימים רבים.

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (2)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (3)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (4)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (5)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (6)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (7)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (9)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (10)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (11)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (12)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (13)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (14)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (15)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (16)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (17)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (18)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (19)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (20)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (21)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (22)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (23)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (24)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (25)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (26)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (27)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (28)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (29)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (30)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (31)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (32)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (33)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (34)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (35)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (36)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (37)

גלריה • צפו בהאדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע' (38)