במלאות השלושים לפטירתו של מר רפאל מעלי הכהן טוויל זצ"ל מארה"ב איש אמונו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל נערכה עצרת לזכרו בהשתתפות גדולי ישראל •

עצרת השלושים למי שעמד לימינם של מוסדות תורה רבים בארץ ובחו"ל ואיש אמונו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל הנגיד מר רפאל מעלי הכהן טוויל זצ"ל מארה"ב במעמד גדולי תורה וראשי ישיבות שהתקיים בישיבת "בנין אב" ברמת שלמה בראשותו של הראשון לציון הגר"א בקשי דורון. לעצרת הגיעו במיוחד בני משפחת המנוח עם הרה"ג רבי אדמון נחום איש אמונו של המנוח ורבה של קהילת החלאבים בדיל שבניו ג'רזי.

בעצרת נשאו דברים הראשון לציון הרה"ג רבי שלמה עמאר רבה של ירושלים, הגר"י עדס ר"י קול יעקב  הגר"א סאלים ר"י מאור התורה הרה"ג רבי אדמון נחום רב קהילת החלאבים בניו ג'רזי, את מסכת ההספדים חתם מרן הגאון רבי שלום כהן ר"י פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה, לאחר תפילת ערבית התאספו בני המשפחה לסעודת מצוה וסיום מסכת באולם שע"י הישיבה במעמד הראשון לציון הגרש עמאר. למחרת עלו בני המשפחה בהשתתפות ראשי ישיבות לציון בהר המנוחות.

הרבנים הזכירו בדבריהם על מידותיו ודמותו האצילית של המנוח שהכירו מקרוב במשך עשרות בשנים שלמרות שהיה גאון גדול במעלת הצדקה היה בלטה בו מידת הענוה שהיא היסוד לכל המידות. הזכירו את הפסוק 'בצל החוכמה בצל הכסף' ומובא בחז"ל שבעולם הבא אותם מחזיקי תורה יזכו ללמוד תורה ולהבינה ומעלתם היא כלומדי תורה. ציינו את קשריו האדוקים עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל וכן מעט מהחסדים הגדולים שעשה בבנית ואחזקת מוסדות התורה בעולם, המנוח זכה שהלך לפני צדקו וכל מעשי התורה והחסד שעשה יעמדו לימינו וילווהו עד לקץ הימין ושלחו תנחומים לבנו יחידו ר' שאול הי"ו ולכל בנותיו, חתניו ונכדיו.

DSCF6483

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (1)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (2)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (3)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (4)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (5)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (6)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (7)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (8)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (9)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (10)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (11)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (12)

עצרת הספד לזכר מר טוויל עם הרבנים עמאר כהן בקשי דורון (13)