תכונה רבה בקרב קהל חסידי סאטמאר בעיר בית שמש לקראת המעמד הגדול לחיזוק וביסוס שיעורי התורה וסיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים במסגרת חבורת יסודי התורה הנלמד ע"י אלפי חסידי סאטמאר מכל רחבי תבל • המעמד יתקיים בשילוב מעמד כבוד התורה לכבוד אברכי כולל סאטמאר בעיר בית שמש שנבחנו על הלכות תערובות אצל גדולי הרבנים שליט"א.

הזמנה 'יומא טבא' 1
מודעה 2

מודעה 3

מודעה 4

מודעה 6

מודעה 7

מודעה 8

מודעה 9

מודעה 10

מודעה 66