מאות השתתפו במסע הלוויית הגה"צ רבי נפתלי גענגער זצ"ל זקן רבני צאנז קלויזענבורג ששימש בעבר כראש הישיבה בקרית צאנז בנתניה ושימש כבעל תפילה ובעל מקריא אצל יבלחט"א כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א. מסע ההלוייה יצא מבית המדרש צאנז קלויזענבורג • צילום: קובי הר צבי

Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (1) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (2) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (3) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (4) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (5) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (6) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (7) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (8) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (09) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (9) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (10) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (12) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (013) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (13) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (014) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (14) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (15) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (16) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (17) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (18) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (21) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (22) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (23) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (24) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (25) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (26) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (27) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (28) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (29) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (30) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (31) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (32) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (33) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (34) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (35) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (36) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (37) Leveiya Harav Ganger in Jerusalem (38)