כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ששוהה למנוחה בעיירת הינטרגלם שבאוסטריה, הגיע בערב תשעה באב לביקור אצל אחיו הגדול כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, במעונו שבעיירת הנופש קפרון שבאוסטריה • האחים האדמו"רים שוחחו על מנהגי אבותיהם ולמעלה בקודש זצ"ל בימי תשעה באב, שתו 'לחיים' על בירה עקב תשעת הימים, בירכו על הפירות ונפרדו לשלום בלבביות • גלריה

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (1)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (2)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (3)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (4)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (5)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (6)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (7)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (8)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (9)

אוסטריה ערב תשעה באב האחים האדמורים נפגשו (10)